TỔ CHỨC HỘI THẢO

Đơn vị tổ chức

-  Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)

-  Đơn vị đồng tổ chức:

  • Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng (NKUST);
  • Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG);
  • Trường Đại học Hùng Vương (HVU);
  • Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU);
  • Trường Đại học Đông Á (UDA);
  • Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (Viện KHXH vùng TN);
  • Công ty VinTech City, Tập đoàn Vingroup.