THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2020
QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN”

Kính gửi:
Các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ sở giáo dục đại học

Hiện nay thế giới đang trong tiến trình hội nhập sâu, rộng trên nhiều mặt trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ. Ở Việt Nam, sau khi Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 chính thức có hiệu lực, vấn đề tự chủ cho các trường đại học được chú trọng và đang triển khai đầy đủ hơn. Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu bức bách phải đổi mới toàn diện, nhất là hoạt động quản trị tại các trường đại học Việt Nam. Sự chuyển đổi từ quản lý sang quản trị ở trường đại học đã đặt ra nhiều vấn đề rất cấp thiết phải được nghiên cứu, trao đổi một cách khoa học, rộng rãi từ phía các nhà quản lý, nhà khoa học và đối tác xã hội. Trong đó, việc kế thừa, tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm quý báu của hoạt động quản trị đại học từ những nước tiên tiến là hết sức cần thiết.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đề xuất cùng với các trường đại học: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng (Đài Loan) Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên, Công ty Vintech City thuộc Tập đoàn Vingroup đồng tổ chức hội thảo  Khoa học cấp Quốc tế năm 2020, với chủ đề:
QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN” dự kiến tổ chức vào ngày 03/10/2020 tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Các chủ đề chính của hội thảo:

  1. Những vấn đề lý luận chung về Quản trị đại học.
  2. Quản trị đại học trong điều kiện tự chủ tại Việt Nam hiện nay.
  3. Các vấn đề đặt ra cho quản trị đại học ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế.
  4. Kinh nghiệm quản trị đại học ở Việt Nam và Thế giới.
  5. Các giải pháp quản trị đại học trong thời đại phát triển công nghệ.

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời quý nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ sở giáo dục đại học viết bài tham luận cho các chủ đề của Hội thảo đã được phê duyệt
. Tham luận dung lượng 8 – 12 trang A4, ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 14. Bản Tóm tắt dung lượng không quá ½ trang A4. Tham luận có chất lượng khoa học sẽ được biên tập và đăng tải trên các tạp chí Khoa học có chỉ số ISSN của các trường đồng tổ chức.

Bài tham luận và bản Tóm tắt xin gửi tới Ban Tổ chức trước
ngày 30 tháng 06 năm 2020, theo địa chỉ: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, đường Nguyễn Khuyến, khu phố 5, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Email: viennckh@dntu.edu.vn; Điện thoại: 0251.625.33.99.
Rất mong nhận được sự cộng tác của quý vị.

Trân trọng!