GỬI BÀI THAM DỰ

Bài báo tham dự Hội nghị UATD được đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://conf.dntu.edu.vn/vi/gui-bai trong phần dành cho tác giả (Authors).

Sau khi hết hạn nộp toàn văn, các bài báo sẽ được phản biện để trình bày trong những ngày Hội nghị diễn ra. Danh sách các bài báo được chấp nhận trình bày sẽ được thông báo tại Danh sách bài chấp nhận trong Mục Hoạt động hội nghị ở cột phía phải, hoặc người nộp bài có thể truy cập vào https://conf.dntu.edu.vn/vi/gui-bai để biết tình trạng được chấp nhận của bài báo cáo của mình.

Mẫu định dạng bài báo các tác giả có thể tải về TẠI ĐÂY.

Lưu ý rằng bài báo gửi tham dự Hội nghị phải chưa được xuất bản hoặc không đang trong giai đoạn xem xét để được xuất bản ở nơi khác. 

Lưu ý đến những vấn đề sau đây khi upload bài viết:

  • Để xem, chỉnh sửa thông tin và upload file tác giả sử dụng ID và password được cung cấp khi đăng ký bài báo. Trong trường hợp bị quên, chọn các mục "forgot" tương ứng để nhận lại ID hoặc password qua địa chỉ email đã đăng ký.
  • Họ và tên các tác giả, cũng như nơi làm việc được viết bằng Tiếng Việt với quy ước trong hệ thống này là: last name là tên, còn lại là first name. Lưu ý, không dịch ra Tiếng nước ngoài về họ và tên, cũng như địa chỉ khi đăng ký qua hệ thống để Ban tổ chức tiện gửi thư mời qua đường bưu điện (ngoại trừ tác giả là người nước ngoài). Trường hợp bài báo viết bằng tiếng nước ngoài, khi nộp toàn văn để in ấn, tác giả viết theo quy định của tiếng nước đó.
  • Tác giả điền tóm tắt bài báo bằng tiếng Việt vào mục Abstract của hệ thống, đồng thời file tóm tắt được upload lên hệ thống. Khi có file toàn văn bài báo (theo mẫu: có cả tóm tắt bằng 2 thứ tiếng), tác giả upload trực tiếp lại lên hệ thống.